Met God verzoend

1. Verzoend met God betekent dat wij troonsafstand hebben gedaan van ons ik-gerichte leven, en in Christus een nieuwe schepping zijn.

2. Verzoend met God betekent dat wij niet door de wet Hem dienen maar door Zijn liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest.

3. Verzoend met God betekent dat wij wel in deze wereld leven maar er niet meer van zijn. Wij behoren Hem toe.

4. Verzoend met God betekent dat de gezindheid van Jezus in ons is en wij totaal nieuwe vruchten voortbrengen.
Verzoend met God betekent dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt.