Wie zijn wij?

Gewoon, mensen die geloven in de ene ware God, de Schepper van hemel en aarde. Die in de bijbel genoemd wordt: de God van Abraham, IsaƤc en Jakob en die wij in Jezus Christus hebben leren kennen. Als actieve gelovigen komen we iedere week samen in onze kerk te Rijswijk (Noord-Brabant) om God te prijzen (door middel van zang), God te zoeken (door middel van gebed) en meer over Hem te leren zodat we ontdekken wat Zijn wens met ons leven inhoudt (prediking). Hierbij worden dan ook vooral actuele en bruikbare thema's toegepast, waardoor zo'n prediking eigenlijk voor iedereen toegankelijk is.

Verder heeft Jezus bij Zijn hemelvaart aan Zijn volgelingen de belangrijke opdracht meegegeven om het evangelie te verkondigen in de wereld. Het woord 'evangelie' betekent letterlijk 'goed nieuws'. Hiermee wordt het goede nieuws bedoeld van de vergeving van onze zonden door het offer van Jezus Christus. Wij als Christengemeente streven ernaar zoveel mogelijk mensen in opdracht van God te vertellen over dit evangelie. Dit doen we op verschillende manieren, zoals soms de straat op te gaan om te gaan flyeren langs de deuren (groepswerk), maar natuurlijk ook door in onze leefomgeving te pogen de liefde van God te laten zien (individueel werk).

 

Ik wil graag lid worden van de Christengemeente!

Nou, je wordt lid van een vereniging of politieke partij, maar eigenlijk niet van een kerk. Lid worden van een kerk is namelijk helemaal geen bijbels begrip. Als je christen wordt, dan ben je vanaf dat moment automatisch lid (ledemaat) van het lichaam van Christus. Hiermee wordt Zijn Gemeente bedoeld. Dit is een wereldwijd begrip onder christenen.

Maar deze Gemeente bestaat ook uit plaatselijke samenkomsten, die ook weer gemeenten worden genoemd. Om nu duidelijk te krijgen wie er echt deel willen uitmaken van onze eigen plaatselijke gemeente (de Christengemeente) hebben we het lidmaatschap ingevoerd. Simpelweg omdat we er geen ander woord voor hebben gevonden.

Voor de leden hebben we naast de openbare zondagdiensten ook op iedere woensdagavond bidstond, en vieren we maandelijks het heilig avondmaal met elkaar. Het komt bij deze ledenbijeenkomsten voor dat er (persoonlijke) zaken of problemen worden gedeeld die echt bedoeld zijn voor het vertrouwen van de broers en zusters onderling. Om voor onszelf te weten wie we als onze broers en zusters kunnen aanmerken, hebben we een lidmaatschapsformulier ontwikkeld. De leden geven daarbij aan dat ze de leerstellingen en principes die daarin genoemd worden onderschrijven.

Ons lidmaatschapsformulier kunt u hier downloaden.

 

Als u heeft hier vragen over heeft, dan verzoeken we u ons contactformulier in te vullen.