Wat geloven wij als Christengemeente?

Er is best een grote verscheidenheid in christelijke kerkgenootschappen en in wat ze uiteindelijk geloven.
Wij als Christengemeente vinden met name de onderstaande punten van groot belang:

  • Wij geloven in God als almachtige Schepper van hemel en aarde.
  • Wij geloven in de eenheid van God, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • Wij geloven dat de Bijbel het door God ge├»nspireerde Woord is en dat zij betrouwbaar is en geldt als hoogste gezag en het allerbelangrijkst is in alle zaken van geloof en het leven, ook waar het gaat om de geschiedenis, de natuur en de hele kosmos.
  • Wij geloven in de algehele zondigheid en schuld van de mens.
  • Wij geloven dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij is de enige Bemiddelaar tussen God en de mens. Er is geen redding mogelijk door een ander evangelie, door een ander persoon, door goede werken of door een ander proces. De zondaar kan alleen verlost worden door het bloed van Jezus Christus en kan alleen door Zijn genade weer gerechtvaardigd worden.
  • Wij geloven dat God de wereld (ofwel de mens) zo lief heeft, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben (Johannes 3:16).
  • Wij geloven dat iedere zondaar eeuwig leven ontvangt wanneer die zich met God laat verzoenen door het offer van Jezus Christus.
  • Wij geloven in de noodzaak van bekering, het geestelijk opnieuw geboren worden van de mens door de doop (onderdompeling in water) en de doop in de Heilige Geest, wat leidt tot een nieuw leven in Christus.
  • Wij geloven in de uiteindelijke opstanding van de doden. Voor gelovigen de opstanding tot het eeuwige leven en voor de niet-gelovigen tot het eeuwige oordeel.